Dag: 7. februar 2017

Storbyens stres og jag

Der er mange, som på deres gamle dage vælger, at flytte uden for byen. Der foregår hele tiden en masse ting, hvis man befinder sig inden mit i byen. Der er masser af trafik, der er masser af mennesker og larm. Derfor kan det også være svært, at