En kontinuerlig teknologisk rejse

Teknologi – en rejse frem i tiden


Det er efterhånden ingen hemmelighed, at den teknologiske udvikling ikke har tænkt sig at stoppe. Fra år til år – ja nærmest fra dag til dag – udvikles nye idéer, produkter og metoder til, at man som menneskehed kan komme længere, videre og måske i sidste ende blive bedre. Spørgsmålet er dog, hvad det er, man bliver bedre til. På den ene side medfører denne udvikling, at man bliver bedre til at se tingene ud fra nye perspektiver, men på den anden side kan man også hævde, at denne teknologiske udvikling også medfører, at den “almindelige borger” mister en række evner i og med, at man ikke bliver ved med eksempelvis at træne sin hjerne ved at benytte sine kompetencer, da mange elektroniske apparater kan udføre opgaver for os.


Det er muligvis i storbyer, at denne teknologiske udvikling har taget mest fart. Men muligvis er det bare et spørgsmål om tid, før den nyeste teknologi også fremkommer i diverse udkantsområder.