De køre børn


Vores børn er vores aller kæreste eje, og dem passer vi godt på. Vi skylder, at give dem den bedste barndom og opvækst, som et værn til at modstå det krævende voksenkiv, der venter på dem. De skal gøres robuste, ligesom de skal have udvilklet en tro på sig selv og egne evne. De skal så at sige blive til nogen førend de kan blive til noget. Det er en kunst og en balancegang, at give den gode børneopdragelse på kontinuerlig basis. De voksne er også pressede i deres liv, og det kan være svært altid at gøre det rigtige og bedste. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi som forældre er bevidste omkring vores forældrerolle, og hvor stor en rolle vi spiller i børnenes liv. Og bærer du selv rundt på nogle dårlige oplevelser fra din egen barndom, kan det være en fordel for dig, at tale med en professionel om dine udfordringer, således at du ikke få dem overført til din egne børn.