Det gode liv


Det gode liv det tales og skrives der meget om i disse år. Men hvad er det gode liv lige, og hvordan realiserer du det lige? Der er lige så mange bud på, hvad der kendetegner et godt liv, som der er mennesker, alligevel er der dog nogle forhold der går igen, når forskellige mennesker kommer med deres bud, ligesom forskningen indenfor områder kommer med nogle forhold, der skal være til stede for at du kan leve det gode liv. Relationer, sundhed og økonomisk tryghed er nogle helt grundlæggende parametre der skal være på plads, førend du kan leve det gode liv. Og der er vi heldige her i Danmark, for vi lever under ordnede forhold, og vi har en samfundskontrakt, hvor vi er enige om, at her passer vi på hinanden. Så vi har særligt gode vilkår her i landet, for at søge lykken og leve det gode liv. Hvad hver enkelt person, så hver især definerer som det gode liv, det er individuelt.