En lille på vej

Når man skal til at være forældre, er det alt andet lige også noget som man er meget spændt på. For det er alt andet lige her at man skal bevise at man kan tage ansvar for et andet menneske. Et menneske som man har været med til at skabe, og det er bare ikke noget man kan fejle i. Når det barn er født, bør det også være ens første prioritet at være et godt forbillede og sørge for at barnet får en dejlig barndom som er med til at danne et ordentligt menneske senere hen i livet. Det er ikke alle som er lige gode til at løse denne opgave, og det er jo også noget som er en skam. For det er ikke noget barnet kan gøre noget ved, og det vælger jo ikke ens forældre. Så når man skal have børn, skal man også være sikker på at det er noget man kan klare selvom det til tider kan blive meget hårdt.