Trivsel, leg og læring

Børn skal trives og have det godt, det er vi alle enige om, når der tales om det – det er desværre ikke altid at det er sådan, men så er der da heldigvis hjælp at hente rundt omkring i landet, hvor der er dygtige folk, der ved hvad der skal til, hvis børn mistrives af en eller anden grund. Børn og familier som det hedder i nogle kommuner, har deres egne familievejledere eller hvad man nu ellers kalder dem i de forskellige kommuner. De undersøger og vurderer hvilken hjælp det enkelte barn eller den enkelte familie behøver. Desværre har det været sådan i nogle kommuner, at nogle af de penge der skulle gå til børnene overgik til skolerne, og derved kunne det blive rigtigt svært at få de børn der behøvede et special tilbud, at få dem afsted. Dette gjorde, efter min mening, at der var børn og familier der kom i klemme på grund af denne kassetænkning.

Leg og læring i skolerne

Det er vigtigt at børn får lov til at lære gennem legen, da det flere gange er blevet bevist, at det er den bedste og nemmeste måde at lære børn nye ting på. kidz academy kommer også ind på denne del, og det er jo kun dejligt at læse, at der er mennesker derude, som har den samme opfattelse som mig. Når børn leger og er i samspil med andre, fremmes deres sociale kompetencer, og de har bedre ved at bede om hjælp, hvis man har leget sammen inden.